ข่าวสารและกิจกรรม> กิจกรรมบริษัท> กิจกรรม “ราชการ/เอกชน” 2563

กิจกรรม “ราชการ/เอกชน” 2563

12 มี.ค. 64|กิจกรรมบริษัท

กิจกรรม “ราชการ/เอกชน” 2563

สนับสนุนของแจกงานวันเด็ก ให้หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์

สนับสนุนงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ จังหวัดชลบุรี ให้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

สนับสนุนของขวัญรางวัลปีใหม่ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี

สนับสนุนกิจกรรมวันสถาปนากรมตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธรเกาะจันทร์