ข่าวสารและกิจกรรม> กิจกรรมบริษัท> กิจกรรม “โรงเรียน” 2563

กิจกรรม “โรงเรียน” 2563

12 มี.ค. 64|กิจกรรมบริษัท

กิจกรรม “โรงเรียน” 2563

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โดยนำสิ่งของมอบให้แก่นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน 4 สถาบัน ดังนี้

  1. โรงเรียนวัดสำเภาทอง (วัดบ้านหนองยายเภา)
  2. โรงเรียนบ้านสามแยก
  3. ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองงูเหลือม
  4. โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

สนับสนุนของรางวัลกิจกรรมล้วงไหการกุศล งานวันลอยกระทง โดยนำสิ่งของมอบให้แก่โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและเป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง

สนับสนุนฉีดยากันยุง โดยฉีดยากันยุงให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน 4 สถาบัน ดังนี้

  1. โรงเรียนวัดสำเภาทอง (วัดบ้านหนองยายเภา)
  2. โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
  3. โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 7

สนับสนุนโครงการมอบทุนการศึกษาวันแม่ โดยแบ่งออกเป็นนักเรียนที่อยู่โรงเรียนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงและทุนการศึกษาบุตรพนักงาน โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการดังกล่าว จำนวน 2 สถาบัน ดังนี้

  1. โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
  2. โรงเรียนวัดสำเภาทอง (วัดบ้านหนองยายเภา)