ข่าวสารและกิจกรรม> กิจกรรมบริษัท> สนับสนุนกิจกรรม “โรงเรียน”

สนับสนุนกิจกรรม “โรงเรียน”

24 ธ.ค. 62|กิจกรรมบริษัท

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ กิจกรรมวันเด็ก การมอบเสาธง และการมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันแม่

สนับสนุนกิจกรรม “วันเด็ก” โดยนำสิ่งของมอบให้แก่นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง ดังนี้

 1. โรงเรียนวัดสำเภาทอง (วัดบ้านหนองยายเภา)
 2. โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม
 3. โรงเรียนบ้านสามแยก
 4. ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองงูเหลือม
 5. โรงเรียนวัดทุ่งเหียง
 6. โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

สนับสนุนเสาธงโรงเรียน  สูง 12 เมตร ร่วมกับศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดดารุ้ลฮาดียะห์ ให้กับ มัสยิดดารุ้ลฮาดียะห์ (บึงตะกู)

สนับสนุนทุนการศึกษาเนื่องในวันแม่ ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงจำนวน 8 สถาบัน ดังนี้

 1. โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม
 2. โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
 3. โรงเรียนวัดสำเภาทอง (วัดบ้านหนองยายเภา)
 4. โรงเรียนบ้านสามแยก
 5. ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองงูเหลือม
 6. โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม
 7. โรงเรียนวัดทุ่งเหียง
 8. โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์