ข่าวสารและกิจกรรม> กิจกรรมบริษัท> ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

24 ธ.ค. 57|กิจกรรมบริษัท

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชน ผู้นำท้องถิ่น และโรงเรียนต่างๆ

ในปี 2554 ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน ผู้นำท้องถิ่น และโรงเรียนในชุมชมใกล้เคียง ดังนี้

  1. โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
  2. โรงเรียนเกาะโพธิ์วันครู (2500)
  3. โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงาม

ในปี 2557 ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ สำหรับเด็กนักเรียนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียง จำนวน 4 สถาบัน ดังนี้

  1. โรงเรียนวัดสำเภาทอง (มีผู้เข้าร่วม 56 คน)
  2. โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม (มีผู้เข้าร่วม 60 คน)
  3. โรงเรียนบ้านสามแยก (มีผู้เข้าร่วม 50 คน)
  4. โรงเรียนวัดตลาดเนินหิน (มีผู้เข้าร่วม 50 คน)

ในปี 2558 ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน ให้ความรู้นักเรียนระดับชั้น ป.5 – ป.6 จำนวน 2 สถาบัน ดังนี้

  1. โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม (มีผู้เข้าร่วม 34 คน)
  2. โรงเรียนบ้านสามแยก (มีผู้เข้าร่วม 39 คน)

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมออกบูทเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ ให้กับชุมชน ณ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี