เกี่ยวกับเรา>รู้จักเรา

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้ให้บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้วด้วยวิธีการนำกลับมาใช้ใหม่เป็น

“รายแรกของประเทศไทย”

เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมซึ่งต้องการระบบการจัดการของเสียที่ดี และต้องการลดภาระต้นทุนค่าวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 โดยการร่วมทุนระหว่างไทย-เยอรมัน เพื่อให้บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้วด้วยการนำมาใช้ใหม่เป็นรายแรกของประเทศไทย

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท 106 เพื่อบำบัดสารเคมีใช้แล้วด้วยวิธีการรีไซเคิล และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีกว่าการจัดการของเสียรูปแบบอื่น

บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันมาใช้ เพื่อยกระดับวิธีการจัดการของเสียให้ทัดเทียมกับมาตรฐานในยุโรป และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการต้นแบบที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการจัดการของเสียและสารเคมีใช้แล้วในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น และการตระหนักถึงปัญหาปริมาณของเสียประเภทสารเคมีใช้แล้วและสารเคมีหมดอายุจากห้องปฏิบัติการทางเคมีที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2551 บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก บริษัท เมอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ทางด้านเทคโนโลยีการจัดการของเสีย และองค์ความรู้ในการรวบรวมและจัดเก็บสารเคมีใช้แล้ว ทำให้บริษัทมีความพร้อมที่จะให้บริการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ

ประเภทกิจการ

ประเภทโรงงานลำดับที่ 106 ประกอบกิจการ เกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

ที่ตั้งสำนักงาน

3121 หมู่ 10 ซอยแบริ่ง 30 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ที่ตั้งโรงงาน

57 หมู่ 7 ถนนเจริญโชคดี ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240

ก่อตั้งเมื่อวันที่

15 พฤษภาคม 2540

ทุนจดทะเบียน

90 ล้านบาท ร่วมทุนไทย-เยอรมัน

เนื้อที่

91 ไร่ (145,600 ตารางเมตร)