เกี่ยวกับเรา

เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมซึ่งต้องการระบบการจัดการของเสียที่ดี และต้องการลดภาระต้นทุนค่าวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงได้ ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 โดยการร่วมทุนระหว่างไทย-เยอรมัน เพื่อให้บริการกำจัด สารเคมีใช้แล้วด้วยการนำมาใช้ใหม่เป็นรายแรกของประเทศไทย

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท 106 เพื่อบำบัดสารเคมีใช้แล้วด้วยวิธีการรีไซเคิลและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันมาใช้ เพื่อยกระดับวิธีการจัดการของเสียให้ทัดเทียมกับมาตรฐานในยุโรป และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการต้นแบบที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001


ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้ว

ด้วยวิธีการรีไซเคิล

บริการรับกำจัดสารเคมี

และบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว

บริการจัดการของเสีย

จากห้องปฏิบัติการ

บริการล้าง

บรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว

จำหน่ายเคมีภัณฑ์

รีไซเคิล/ใหม่ และบรรจุภัณฑ์

รับจ้างผลิตเคมีภัณฑ์

(OEM)

ผลิตภัณฑ์และบริการ

รางวัลและการรับรองคุณภาพ

 

ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว
และมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม


ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ข่าวสาร