นักลงทุนสัมพันธ์>หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน

รายได้และกำไรสุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์

(หน่วย : ล้านบาท)

ราคาหลักทรัพย์

อัพเดท: 27 มิ.ย. 2562

6.10

BRR: THB

-(-%)

เปลี่ยนแปลง
(%เปลี่ยนแปลง)

26,300

ปริมาณซื้อขาย
(หุ้น)

6.10 – 6.20

ช่วงราคาระหว่างวัน

ข่าวสาร

 • CEO บางจาก ร่วมเป็นวิทยากรในงาน CHONGKO BUSINESS DINNER TALK 2018
  20 มกราคม 2563
 • CEO บางจาก ร่วมเป็นวิทยากรในงาน CHONGKO BUSINESS DINNER TALK 2018
  20 มกราคม 2563
 • CEO บางจาก ร่วมเป็นวิทยากรในงาน CHONGKO BUSINESS DINNER TALK 2018
  20 มกราคม 2563
 • CEO บางจาก ร่วมเป็นวิทยากรในงาน CHONGKO BUSINESS DINNER TALK 2018
  20 มกราคม 2563
 • CEO บางจาก ร่วมเป็นวิทยากรในงาน CHONGKO BUSINESS DINNER TALK 2018
  20 มกราคม 2563