นักลงทุนสัมพันธ์>ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

3121 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Tel
0-2749-8522-3
Fax
0-2749-9650