ร่วมงานกับเรา

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้นำด้านการให้บริการจัดการสารเคมีใช้แล้วด้วยวิธีการนำกลับมาใช้เป็นรายแรกของประเทศไทย

เราเปิดโอกาสให้พนักงานพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่

เรากำลังมองหามืออาชีพที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของเรา

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานเรา
ส่ง Resume มาที่ 

[email protected]

ตำแหน่งงานว่าง

 • ฝ่ายการตลาด 2 ตำแหน่ง
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 1 ตำแหน่ง

   สำนักงาน สมุทรปราการ  วันที่ลงประกาศ 8 มีนาคม 2564

   เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

   นำเสนอบริการ และผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้าเพื่อให้ผลงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นตัวแทนในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับลูกค้า

   คุณสมบัติ

   1. เพศ    ชาย/หญิง

   2. อายุ    23 ปี ขึ้นไป

   3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี เคมีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคมี

   4. ประสบการณ์ มีประสบการณ์ทางการตลาด การขาย (อุตสาหกรรมเคมี) อย่างน้อย 1 – 2 ปี / สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   5. คุณสมบัติอื่นๆ

   • มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 14001, ISO 9001
   • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
   • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีทักษะความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

   สถานที่ปฏิบัติงาน
   ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

  • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 1 ตำแหน่ง

   สำนักงาน สมุทรปราการ  วันที่ลงประกาศ 8 มีนาคม 2564

   เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

   สนับสนุนฝ่ายขาย เป็นตัวแทนในการประสานงานระหว่างฝ่าย แผนก รวมถึงประสานงานด้านการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยการบริการครอบคุมทั้งเรื่องการให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการประสานงานกับภาครัฐ ภาคเอกชน การวางแผนการขนส่ง รวมถึงการจัดทำเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นต่อการขาย และการบริการ

   คุณสมบัติ

   1. เพศ    หญิง

   2. อายุ    23 ปี ขึ้นไป

   3. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

   4. ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในการเปิดใบกำกับภาษีด้วยโปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ / มีทักษะในการให้บริการ รวมถึงเจรจาต่อรองกับลูกค้า

   5. คุณสมบัติอื่นๆ

   • สามารถใช้โปรเเกรม Microsoft Office Excel และโปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี
   • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
   • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

   สถานที่ปฏิบัติงาน
   ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

 • ฝ่ายวิศวกรรม 1 ตำแหน่ง
  • วิศวกรเครื่องกล / หัวหน้าแผนกวิศวกรรม 1 ตำแหน่ง

   โรงงาน ชลบุรี  วันที่ลงประกาศ 31 มีนาคม 2564

   วิศวกรเครื่องกล / หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

   สามารถออกแบบ เขียนแบบ รวมทั้งร่วมสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ อาคารสถานที่ภายในโรงงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ที่ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการแผนกวิศวกรรม รวมถึงประสานงานกับแผนกซ่อมบำรุงและแผนกคอนโทรล ถึงความเป็นไปได้ในด้านกลไก และงานโลหะ เพื่อง่ายต่อการสร้าง ร่วมวิเคราะห์ แก้ไขและพัฒนากระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และทันตามแผนที่กำหนด

   คุณสมบัติ

   1. เพศ    ชาย

   2. อายุ    27 ปี ขึ้นไป

   3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   4. ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Auto CAD, SolidWorks จะพิจารณาป็นพิเศษ ประสบการณ์ในการเขียนแบบอย่างน้อย 2-5 ปีขึ้นไป

   5. คุณสมบัติอื่นๆ

   • มีทักษะความเป็นผู้นำ
   • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
   • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

   สถานที่ปฏิบัติงาน
   อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

 • ฝ่ายประกันคุณภาพ 1 ตำแหน่ง
  • เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 1 ตำแหน่ง

   โรงงาน ชลบุรี  วันที่ลงประกาศ 31 มีนาคม 2564

   เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

   ทำการออกแบบ การทดลอง ค้นคว้าและวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการรีไซเคิลสารเคมี และการให้บริการ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า รวมถึงการวิจัยเพื่อสนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อม งานวิจัยอื่น ๆ ที่ได้รับการร้องขอจากแผนกที่เกี่ยวข้อง จัดทำตัวอย่าง เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า รวมถึงติดตามผลทดลองใช้งาน ประเมินการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ สารเคมีในห้องวิจัย ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานของบริษัทและลูกค้า ออกเอกสาร COA

   คุณสมบัติ

   1. เพศ    ไม่จำกัดเพศ

   2. อายุ    22 ปี ขึ้นไป

   3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเคมี หรือเคมีอุตสาหกรรม

   4. ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

   5. คุณสมบัติอื่นๆ

   • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
   • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
   • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

   สถานที่ปฏิบัติงาน
   อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

นำเสนอบริการ และผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้าเพื่อให้ผลงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นตัวแทนในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับลูกค้า

คุณสมบัติ

1. เพศ    ชาย/หญิง

2. อายุ    23 ปี ขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี เคมีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคมี

4. ประสบการณ์ มีประสบการณ์ทางการตลาด การขาย (อุตสาหกรรมเคมี) อย่างน้อย 1 – 2 ปี / สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. คุณสมบัติอื่นๆ

 • มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 14001, ISO 9001
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีทักษะความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

สถานที่ปฏิบัติงาน
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สนับสนุนฝ่ายขาย เป็นตัวแทนในการประสานงานระหว่างฝ่าย แผนก รวมถึงประสานงานด้านการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยการบริการครอบคุมทั้งเรื่องการให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการประสานงานกับภาครัฐ ภาคเอกชน การวางแผนการขนส่ง รวมถึงการจัดทำเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นต่อการขาย และการบริการ

คุณสมบัติ

1. เพศ    หญิง

2. อายุ    23 ปี ขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

4. ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในการเปิดใบกำกับภาษีด้วยโปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ / มีทักษะในการให้บริการ รวมถึงเจรจาต่อรองกับลูกค้า

5. คุณสมบัติอื่นๆ

 • สามารถใช้โปรเเกรม Microsoft Office Excel และโปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

วิศวกรเครื่องกล / หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สามารถออกแบบ เขียนแบบ รวมทั้งร่วมสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ อาคารสถานที่ภายในโรงงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ที่ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการแผนกวิศวกรรม รวมถึงประสานงานกับแผนกซ่อมบำรุงและแผนกคอนโทรล ถึงความเป็นไปได้ในด้านกลไก และงานโลหะ เพื่อง่ายต่อการสร้าง ร่วมวิเคราะห์ แก้ไขและพัฒนากระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และทันตามแผนที่กำหนด

คุณสมบัติ

1. เพศ    ชาย

2. อายุ    27 ปี ขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Auto CAD, SolidWorks จะพิจารณาป็นพิเศษ ประสบการณ์ในการเขียนแบบอย่างน้อย 2-5 ปีขึ้นไป

5. คุณสมบัติอื่นๆ

 • มีทักษะความเป็นผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน
อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทำการออกแบบ การทดลอง ค้นคว้าและวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการรีไซเคิลสารเคมี และการให้บริการ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า รวมถึงการวิจัยเพื่อสนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อม งานวิจัยอื่น ๆ ที่ได้รับการร้องขอจากแผนกที่เกี่ยวข้อง จัดทำตัวอย่าง เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า รวมถึงติดตามผลทดลองใช้งาน ประเมินการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ สารเคมีในห้องวิจัย ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานของบริษัทและลูกค้า ออกเอกสาร COA

คุณสมบัติ

1. เพศ    ไม่จำกัดเพศ

2. อายุ    22 ปี ขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเคมี หรือเคมีอุตสาหกรรม

4. ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

5. คุณสมบัติอื่นๆ

 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน
อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี