กิจกรรม “ชุมชน” 2563

12 มี.ค. 64|กิจกรรมบริษัท

กิจกรรม “ชุมชน” 2563

สนับสนุนฉีดยากันยุง โดยฉีดยากันยุงให้แก่พื้นที่ชุมชนใกล้เคียง จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

  1. วัดทุ่งเหียง
  2. มัสยิดเอี๊ยะซานุ้ลอิบาดะห์
  3. วัดหนองงูเหลือม