ปลูกป่าชายเลน

28 ก.พ. 58|กิจกรรมบริษัท

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 2558 พนักงาน บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาอนุรักษ์ป่าชายเลน (จัดโดย อาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งดีงาม) ช่วยผู้ใหญ่รื้อสะพานเก่า ปักไม้ไผ่ สร้างป่าเลนเทียม ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ 10 ตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม