ข่าวสารและกิจกรรม> ข่าวบริษัท> รับรางวัลคุณภาพมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม

รับรางวัลคุณภาพมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม

22 พ.ค. 61|ข่าวบริษัท

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 คุณปฏิการ มหัทธนารักษ์ (CEO) เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับรางวัลคุณภาพมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2560