ข่าวสารและกิจกรรม> ข่าวบริษัท> รับรางวัล โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

รับรางวัล โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

19 มิ.ย. 67|ข่าวบริษัท

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คุณปฏิการ มหัทธนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นตัวแทน บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นเซ็นเตอร์อาคาร 11 – 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จากกระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานผู้มอบรางวัล

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ผ่านการประเมินระดับ Platinum (ระดับสูงสุด) ตามข้อกำหนด T-OSH Standard: 2019 โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 โดยบริษัทฯ มีความยินดีและมุ่งมั่นที่รักษามาตรฐานการทำงาน เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต่อไป