ข่าวสารและกิจกรรม> ข่าวบริษัท> รับรางวัล โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (CSR-DIW)

รับรางวัล โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (CSR-DIW)

13 ก.ย. 66|ข่าวบริษัท

คุณปฎิการ มหัทธนารักษ์ CEO บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมพิธีรับรางวัล โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน(CSR-DIW) จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566

ทางบริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ “CSR-DIW Continuous Award 2023 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW” ทางบริษัทฯ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ และเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป