ข่าวสารและกิจกรรม> กิจกรรมบริษัท> สนับสนุนกิจกรรม “ชุมชน”

สนับสนุนกิจกรรม “ชุมชน”

24 ธ.ค. 62|กิจกรรมบริษัท

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สนับสนุนกิจกรรมชุมชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ สนับสนุนทุนการศึกษา กิจกรรมวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน งานรดน้ำผู้สูงอายุ และกิจกรรมประเพณีบุญกลางบ้าน

สนับสนุนทุนการศึกษา (วันสงกรานต์) แก่เด็กที่เรียนดีหมู่ 7 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 7 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

สนับสนุนกิจกรรมวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โดยมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมฯ ณ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ร่วมรดน้ำผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์) ณ ศาลาประชาคม หมู่ 7 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

สนับสนุนกิจกรรมประเพณีบุญกลางบ้าน โดยบริจาคเงินแก่ชุมชนบ้านหนองขอน-กะบกคู่