ข่าวสารและกิจกรรม> ข่าวบริษัท> เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก

เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก

06 ต.ค. 59|ข่าวบริษัท

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 คุณปฏิการ มหัทธนารักษ์ (CEO) เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรราชกุมารี