นักลงทุนสัมพันธ์>เครื่องคำนวณการลงทุน

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

ผลตอบแทน

กำไร/ขาดทุน