กิจกรรม “ชุมชน” 2563

สนับสนุนฉีดยากันยุง โดยฉีดยากันยุงให้แก่พื้นที่ชุมชนใกล้เคียง จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

 1. วัดทุ่งเหียง
 2. มัสยิดเอี๊ยะซานุ้ลอิบาดะห์
 3. วัดหนองงูเหลือม

กิจกรรม “ราชการ/เอกชน” 2563

สนับสนุนของแจกงานวันเด็ก ให้หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์

สนับสนุนงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ จังหวัดชลบุรี ให้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

สนับสนุนของขวัญรางวัลปีใหม่ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี

สนับสนุนกิจกรรมวันสถาปนากรมตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธรเกาะจันทร์

กิจกรรม “โรงเรียน” 2563

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โดยนำสิ่งของมอบให้แก่นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน 4 สถาบัน ดังนี้

 1. โรงเรียนวัดสำเภาทอง (วัดบ้านหนองยายเภา)
 2. โรงเรียนบ้านสามแยก
 3. ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองงูเหลือม
 4. โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

สนับสนุนของรางวัลกิจกรรมล้วงไหการกุศล งานวันลอยกระทง โดยนำสิ่งของมอบให้แก่โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและเป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง

สนับสนุนฉีดยากันยุง โดยฉีดยากันยุงให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน 4 สถาบัน ดังนี้

 1. โรงเรียนวัดสำเภาทอง (วัดบ้านหนองยายเภา)
 2. โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
 3. โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 7

สนับสนุนโครงการมอบทุนการศึกษาวันแม่ โดยแบ่งออกเป็นนักเรียนที่อยู่โรงเรียนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงและทุนการศึกษาบุตรพนักงาน โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการดังกล่าว จำนวน 2 สถาบัน ดังนี้

 1. โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
 2. โรงเรียนวัดสำเภาทอง (วัดบ้านหนองยายเภา)

สนับสนุนกิจกรรม “ชุมชน”

สนับสนุนทุนการศึกษา (วันสงกรานต์) แก่เด็กที่เรียนดีหมู่ 7 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 7 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

สนับสนุนกิจกรรมวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โดยมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมฯ ณ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ร่วมรดน้ำผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์) ณ ศาลาประชาคม หมู่ 7 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

สนับสนุนกิจกรรมประเพณีบุญกลางบ้าน โดยบริจาคเงินแก่ชุมชนบ้านหนองขอน-กะบกคู่

สนับสนุนกิจกรรม “ราชการ/เอกชน”

สนับสนุนของแจกงานวันเด็ก ให้หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 5 แห่ง ดังนี้

 1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานชลบุรี
 2. อำเภอเกาะจันทร์
 3. สนง.คุ้มครองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชลบุรี
 4. สถานีตำรวจภูธรเกาะจันทร์
 5. ค่ายนวมินทราชินี กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ 

สนับสนุนงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ ให้แก่อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

สนับสนุนสลากงานกาชาด ให้แก่สำนักงานสรรพสามิตชลบุรี และ สำนักงานอุตสาหกรรมชลบุรี

บริจาคโลหิต ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี จัดโครงการบริจาคโลหิต เชิญชวนพนักงานบริษัทในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมบริจาคโลหิต

สนับสนุนกิจกรรมวันสถาปนากรมตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธรเกาะจันทร์

จัดกิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียน บ้านสามแยก ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 7/5/2559

สนับสนุนการแข่งขันตะกร้อไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 จัดโดยสโมสรตะกร้อชลบุรี – เกาะจันทร์แคมป์

บริจาคน้ำมันพืช โครงการชีวิตสดใสใส่ใจผู้สูงอายุ ร่วมกับ อบต.ท่าบุญมี

สนับสนุนกิจกรรม “โรงเรียน”

สนับสนุนกิจกรรม “วันเด็ก” โดยนำสิ่งของมอบให้แก่นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง ดังนี้

 1. โรงเรียนวัดสำเภาทอง (วัดบ้านหนองยายเภา)
 2. โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม
 3. โรงเรียนบ้านสามแยก
 4. ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองงูเหลือม
 5. โรงเรียนวัดทุ่งเหียง
 6. โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

สนับสนุนเสาธงโรงเรียน  สูง 12 เมตร ร่วมกับศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดดารุ้ลฮาดียะห์ ให้กับ มัสยิดดารุ้ลฮาดียะห์ (บึงตะกู)

สนับสนุนทุนการศึกษาเนื่องในวันแม่ ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงจำนวน 8 สถาบัน ดังนี้

 1. โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม
 2. โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
 3. โรงเรียนวัดสำเภาทอง (วัดบ้านหนองยายเภา)
 4. โรงเรียนบ้านสามแยก
 5. ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองงูเหลือม
 6. โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม
 7. โรงเรียนวัดทุ่งเหียง
 8. โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์

ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2554 ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน ผู้นำท้องถิ่น และโรงเรียนในชุมชมใกล้เคียง ดังนี้

 1. โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
 2. โรงเรียนเกาะโพธิ์วันครู (2500)
 3. โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงาม

ในปี 2557 ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ สำหรับเด็กนักเรียนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียง จำนวน 4 สถาบัน ดังนี้

 1. โรงเรียนวัดสำเภาทอง (มีผู้เข้าร่วม 56 คน)
 2. โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม (มีผู้เข้าร่วม 60 คน)
 3. โรงเรียนบ้านสามแยก (มีผู้เข้าร่วม 50 คน)
 4. โรงเรียนวัดตลาดเนินหิน (มีผู้เข้าร่วม 50 คน)

ในปี 2558 ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน ให้ความรู้นักเรียนระดับชั้น ป.5 – ป.6 จำนวน 2 สถาบัน ดังนี้

 1. โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม (มีผู้เข้าร่วม 34 คน)
 2. โรงเรียนบ้านสามแยก (มีผู้เข้าร่วม 39 คน)

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมออกบูทเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ ให้กับชุมชน ณ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี